Personeel & Organisatie

Professionele ondersteuning op het gebied van Personeel & Organisatie

Uw medewerkers vormen de bedding van uw bedrijf. Zij zijn uw belangrijkste kapitaal. De P&O Consulting Groep adviseert en ondersteunt u op het brede gebied van Personeel & Organisatie. Wat u er "even" bij moet doen is voor ons een kerntaak. Wij lossen niet alleen uw problemen adequaat op, maar kijken ook kritisch naar knelpunten in uw bedrijf. Wij bespreken die met u, stellen verbeteringen voor en voeren die desgewenst ook in. Wij zorgen er bovendien voor dat uw beleid doorlopend aansluit op de eisen die wet- en regelgeving stellen.

No nonsense aanpak

Aan mooie verhalen heeft u niets. Een pragmatische instelling, daar kunt u mee vooruit. Communicatie en ondersteuning via korte lijnen, professioneel, snel en resultaatgericht. Niet het proces, maar de juiste oplossing is ons hoofddoel. Waarbij "ontzorgen" het sleutelbegrip is. Zodat u zich helemaal op uw core-business kunt richten.

Duurzaam partnership

Wij hechten grote waarde aan een goede, open en duurzame relatie. Dit houdt voor ons in dat wij uw problemen als de onze zien en ook zo benaderen. Onze dienstverlening is daarom ook volledig transparant; u weet steeds waar u aan toe bent. Desgewenst nemen wij de verantwoordelijkheid van u over om namens u zaken te doen met instanties als UWV, ARBO-diensten en juristen. De P&O Consulting Groep beschikt over een groot scala aan deskundigen om uw zaken doortastend te behartigen.

Wat doen wij concreet voor u....

Wij bieden u een integrale aanpak waarbij u onder meer kunt denken aan advies en oplossingen op het gebied van:

Personeel & Organisatie

Uw medewerkers vormen de bedding van uw bedrijf. Zij zijn uw belangrijkste kapitaal. De P&O Consulting Groep adviseert en ondersteunt u op het brede gebied van Personeel & Organisatie. Wat u er "even" bij moet doen is voor ons een kerntaak. Wij lossen niet alleen uw problemen adequaat op, maar kijken ook kritisch naar knelpunten in uw bedrijf.
Lees meer over P&O

Arbo

De P&O Consulting Groep werkt uitsluitend met professionals die op hun vakgebied het klappen van de zweep kennen en over een grote ervaring en deskundigheid beschikken. Zo zult u in voorkomend geval uitsluitend ondersteund worden door BIG-geregistreerde bedrijfsartsen en wordt alleen gebruik gemaakt van registerarbeidsdeskundigen.
Lees meer over arbo

Detachering

Als werkgever heeft u in toenemende mate te maken met aan u opgelegde wet- en regelgeving. In die mate zelfs dat u door de bomen het bos niet meer ziet. U wordt in toenemende mate verantwoordelijk gesteld voor een correcte toepassing ervan, terwijl de complexiteit hand over hand toeneemt. Met alle risico's van dien, ook financieel.
Lees meer over detachering