Detachering

Als werkgever heeft u in toenemende mate te maken met aan u opgelegde wet- en regelgeving. In die mate zelfs dat u door de bomen het bos niet meer ziet. U wordt in toenemende mate verantwoordelijk gesteld voor een correcte toepassing ervan, terwijl de complexiteit hand over hand toeneemt. Met alle risico's van dien, ook financieel. U hoeft de krant er maar op na te slaan, de overheid weet u als werkgever te vinden, zonder enig begrip voor uw situatie. Wat denkt u sowieso al van het moeten doorbetalen van het loon bij ziekte, het in voorkomend geval moeten voldoen aan de verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter, de verplichtingen vanuit de cao en de ARBO-wetgeving. Om nog maar niet te spreken over de financiële risico's die u loopt naar aanleiding van de modernisering van de ziektewet, waarbij in bepaalde gevallen de kosten grotendeels worden afgewenteld op de werkgever, ook als de medewerker al lang niet meer bij u in dienst is. Gekoppeld aan de instabiele economische situatie van dit ogenblik bedenkt u zich wel twee keer voordat u de beslissing neemt om zelf personeel aan te nemen. Het risico is simpelweg te groot. Toch wilt en moet u verder....


Ons antwoord hierop: Arbeid en Flexibiliteit

In deze opzet verzorgen wij voor u uw opdracht voor werving en selectie voor de invulling van uw vacatures of draagt u zelf uw kandidaten aan. De gekozen kandidaat treedt bij De P&O Consulting Groep in dienst als flexkracht. Hierbij is de ABU-CAO voor uitzendkrachten van toepassing. Dit betekent dat de flexwerker gedurende de eerste 1,5 jaar (78 weken) direct of met maximaal een opzegtermijn van 14 dagen opzegbaar is. Daarna is een opzegtermijn van een maand van toepassing. Dit geeft u de kans om een nieuw geworven medewerker over een langere tijd te beoordelen op zijn geschiktheid zonder dat daarmee te grote risico's gepaard gaan. Ter vergelijking; indien een nieuwe medewerker een jaarcontract krijgt aangeboden met een proeftijd van één maand en eerst na afloop van de proeftijd blijkt dat de medewerker, om wat voor reden dan ook, niet voldoet, zijn er praktisch geen mogelijkheden om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Dit houdt voor u in dat u eerder genegen zal zijn een gewenste medewerker een kans te geven en hem in de gelegenheid te stellen een vaste aanstelling binnen uw bedrijf te verwerven. Hiermee stimuleren wij op onze manier de arbeidsmarkt. U betaalt een all in-tarief, één vast uurtarief per gewerkt uur (in voorkomend geval vermeerderd met meeruren- en/of overwerktoeslag), waarin alle loonkosten zijn opgenomen. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan werkgeversbijdragen aan belasting en sociale verzekeringspremies en dergelijke, maar ook b.v. de kosten van vakantiedagen en -geld, feestdagen en bijzonder verlof, loondoorbetaling tijdens ziekte, kosten Arbodienstverlening en verloningskosten.

De voordelen van onze aanbieding

  • Vergroting van de flexibiliteit voor de ondernemer en vermijding van (arbeidsjuridische) risico's;
  • Maximale helderheid in kosten (vast tarief per gewerkt uur);
  • Geen loondoorbetalingsverplichting in geval van ziekte;
  • Geen verplichting aansluiting bij een Arbodienst;
  • Geen afdrachten te doen aan de belastingdienst en CAO-fondsen;
  • Geen verplichtingen inzake de Wet Verbetering Poortwachter;
  • Geen verloníngskosten;

Door te kiezen voor dit aanbod via De P&O Consulting Groep b.v. kiest de ondernemer voor ontzorging, flexibiliteit en risicomijding.


Personeel & Organisatie

Uw medewerkers vormen de bedding van uw bedrijf. Zij zijn uw belangrijkste kapitaal. De P&O Consulting Groep adviseert en ondersteunt u op het brede gebied van Personeel & Organisatie. Wat u er "even" bij moet doen is voor ons een kerntaak. Wij lossen niet alleen uw problemen adequaat op, maar kijken ook kritisch naar knelpunten in uw bedrijf.
Lees meer over P&O

Arbo

De P&O Consulting Groep werkt uitsluitend met professionals die op hun vakgebied het klappen van de zweep kennen en over een grote ervaring en deskundigheid beschikken. Zo zult u in voorkomend geval uitsluitend ondersteund worden door BIG-geregistreerde bedrijfsartsen en wordt alleen gebruik gemaakt van registerarbeidsdeskundigen.
Lees meer over arbo

Detachering

Als werkgever heeft u in toenemende mate te maken met aan u opgelegde wet- en regelgeving. In die mate zelfs dat u door de bomen het bos niet meer ziet. U wordt in toenemende mate verantwoordelijk gesteld voor een correcte toepassing ervan, terwijl de complexiteit hand over hand toeneemt. Met alle risico's van dien, ook financieel.
Lees meer over detachering