Deskundige advisering en ondersteuning

De P&O Consulting Groep werkt uitsluitend met professionals die op hun vakgebied het klappen van de zweep kennen en over een grote ervaring en deskundigheid beschikken. Zo zult u in voorkomend geval uitsluitend ondersteund worden door BIG-geregistreerde bedrijfsartsen en wordt alleen gebruik gemaakt van registerarbeidsdeskundigen. Ook voor onze ondersteuning met betrekking tot effectieve re-integratie-activiteiten, zoals een adequaat case-management, bent u bij onze organisatie op het juiste adres. Indien gewenst kunt u gebruik maken van onze mogelijkheden om specifieke langdurige of frequente verzuimsituaties voor u te managen. Ook zijn wij uw deskundige partner als het gaat om de verzorging en invulling van de vanuit het UWV gestelde eisen bij ziekte.

Transparantie in dienstverlening en facturering

Indien u besluit om voor een deskundige arbo-ondersteuning gebruik te maken van de diensten van De P&O Consulting Groep b.v., gaan wij met u een raamovereenkomst aan. Voor het aangaan van deze overeenkomst worden geen kosten in rekening gebracht; u heeft de ondersteuning voor uw bedrijf ten aanzien van Arbo goed geregeld, deskundig en professioneel. Facturering vanuit De P&O Consulting Groep vindt uitsluitend plaats op basis van door ons, op uw verzoek uitgevoerde verrichtingen, passend binnen de specifiek met u gemaakte afspraken, conform een in uw bezit gesteld tarievenoverzicht. U betaalt alleen voor wat u afneemt, u bepaalt wat u afneemt! Duidelijker kan het niet.

Korte communicatielijnen

Onze Arbo-ondersteuning kenmerkt zich door het hanteren van korte, heldere communicatielijnen. U weet met wie u binnen onze organisatie te maken heeft en hoe daarmee snel en rechtstreeks in contact te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat een direct en persoonlijk contact tussen u en de professional uit onze organisatie in grote mate bijdraagt aan het succes van de beheersing van het verzuim binnen uw bedrijf.

Ergo:

  • direct contact met vaste toegewezen professional (arts, case-manager).
  • Een-op-een afstemming tussen arts, casemanager en cliënt.
  • Spreekuurlokatie mogelijk in directe nabijheid van cliënt (zo mogelijk op bedrijfslokatie zelf).

Wilt u meer weten over onze arbodienstverlening? Neem dan contact met ons op, telefonisch of per mail.

Personeel & Organisatie

Uw medewerkers vormen de bedding van uw bedrijf. Zij zijn uw belangrijkste kapitaal. De P&O Consulting Groep adviseert en ondersteunt u op het brede gebied van Personeel & Organisatie. Wat u er "even" bij moet doen is voor ons een kerntaak. Wij lossen niet alleen uw problemen adequaat op, maar kijken ook kritisch naar knelpunten in uw bedrijf.
Lees meer over P&O

Arbo

De P&O Consulting Groep werkt uitsluitend met professionals die op hun vakgebied het klappen van de zweep kennen en over een grote ervaring en deskundigheid beschikken. Zo zult u in voorkomend geval uitsluitend ondersteund worden door BIG-geregistreerde bedrijfsartsen en wordt alleen gebruik gemaakt van registerarbeidsdeskundigen.
Lees meer over arbo

Detachering

Als werkgever heeft u in toenemende mate te maken met aan u opgelegde wet- en regelgeving. In die mate zelfs dat u door de bomen het bos niet meer ziet. U wordt in toenemende mate verantwoordelijk gesteld voor een correcte toepassing ervan, terwijl de complexiteit hand over hand toeneemt. Met alle risico's van dien, ook financieel.
Lees meer over detachering