De P & O Consulting Groep B.V.

De wortels van De P&O Consulting Groep liggen in het aanbieden van professionele en kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van ondernemers op het vlak van Personeel en Organisatie. Zij kan hierbij bogen op een zeer ruime kennis, kunde en ervaring op dit vakgebied, wat vertaald wordt naar een effectieve en efficiënte dienstverlening. Een doortastende pragmatische en doelgerichte aanpak, sleutelbegrippen die kenmerkend zijn voor de wijze waarop wij voor u uw personele en organisatorische vraagstukken benaderen.

De P&O Consulting Groep biedt u een integrale aanpak van uw personeels- en organisatiemanagement, specifiek afgestemd op uw bedrijfssituatie:

  • Informatie, advies en ondersteuning wet- en regelgeving
  • Arbeidsvoorwaardenbeleid en invulling daarvan
  • Ontwikkelen en implementeren van P&O-instrumenten
  • Opleidingstrajecten
  • Mediation, conflictoplossing en coaching
  • Functionerings- en ontwikkeltrajecten (Persoonlijke Ontwikkelingsplannen)
  • Werving en selectie van medewerkers
  • Functieomschrijvingen, beoordelingssystemen, ontslagzaken e.d.

De wijze waarop wij de dienstverlening naar u toe invullen wordt in nauwe afstemming met u overeengekomen en kan zowel op project- als op regiebasis worden uitgevoerd.


Meer weten? Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op! 040-3034444

Spegelt 6 5674 CD Nuenen Tel. 040-303 44 44 KvK Eindhoven 17069577

Personeel & Organisatie

Uw medewerkers vormen de bedding van uw bedrijf. Zij zijn uw belangrijkste kapitaal. De P&O Consulting Groep adviseert en ondersteunt u op het brede gebied van Personeel & Organisatie. Wat u er "even" bij moet doen is voor ons een kerntaak. Wij lossen niet alleen uw problemen adequaat op, maar kijken ook kritisch naar knelpunten in uw bedrijf.
Lees meer over P&O

Arbo

De P&O Consulting Groep werkt uitsluitend met professionals die op hun vakgebied het klappen van de zweep kennen en over een grote ervaring en deskundigheid beschikken. Zo zult u in voorkomend geval uitsluitend ondersteund worden door BIG-geregistreerde bedrijfsartsen en wordt alleen gebruik gemaakt van registerarbeidsdeskundigen.
Lees meer over arbo

Detachering

Als werkgever heeft u in toenemende mate te maken met aan u opgelegde wet- en regelgeving. In die mate zelfs dat u door de bomen het bos niet meer ziet. U wordt in toenemende mate verantwoordelijk gesteld voor een correcte toepassing ervan, terwijl de complexiteit hand over hand toeneemt. Met alle risico's van dien, ook financieel.
Lees meer over detachering